Contact center: (374) 10 430-640 - Email: nikolduman@yandex.ru 

adsense-text

<script data-ad-client="ca-pub-7512940970333299" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

Կառլեն Գևորգյան
Նախագահ
 

Եփրեմ Խուդգարյան
Գլխավոր ինժեներ
 

Նելլի Հարությունյան
Գլխավոր հաշվապահ
 

Վարդան Վարդանյան
Փոխտնօրեն արտադրության գծով
 

Անի     Ասատրյան
Մենեջեր, թարգմանիչ
 

Արսեն Հայրապետյան
Փոխտնօրեն սոց. հարցերի գծով
 

Աղասի Գևորգյան
Գլխավոր մեխանիկ
 


Ասյա Ադամյան
Դիզայներ
 

Մեր մասին

"Նիկոլ Դուման" ընկերությունը հիմնվել է
2001 թվականին Կարլեն Գևորգյանի կողմից:

ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

Մեզ հետ կարող եք կապնվել հեռախոսով, skype-ով,
 օնլայն օգնականի կամ Email հասցեի միջոցով

ՀՀ, Երևան 0005, Արցախի 23/1
+(374) 10 430-640
+(374) 10 430-499
nikolduman@yandex.ru
kluxery@gmail.com

Աշխատանքային ժամեր` 09.00-18.00:

http://www.arsdesign.info/